მემორანდუმი ფისტის ასოციაციასთან

12 ოქტომბერს ბიზნეს გაერთიანება „საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციამ“ და „საქართველოს მწარმოებელთა ფედერაციამ“ გააფორმეს თანამშრომლობის მემორანდუმი „საქართველოს ფისტის ასოციაციასთან".

მემორანდუმის მიზანია აღნიშნულ სამ ხელმომწერ მხარეს შორის სისტემატური თანამშრომლობის ჩამოყალიბება, ინფორმაციის გაცვლა და კოორდინირებული მუშაობა ბიზნეს ინტერესების გათვალისწინებით.

მემორანდუმის გაფორმების შემდეგ ღონისძიების მონაწილებს წარუდგინეს პრეზენტაცია საქართველოში ფისტის წარმოების პოტენციალის შესახებ.

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია აქტიურად თანამშრომლობს სექტორულ ასოციაციებთან დარგში არსებული პრობლემური საკითხების ეფექტურად გადაწყვების მიზნით. 

Read more...

ტრენინგი დამსაქმებლებისათვის OSH საკითხებზე

ბიზნეს გაერთიანება GEA-ს ტრენინგ ცენტრის ორგანიზებით 28-29 სექტემბერს გაიმართა ტრენინგი დამსაქმებლებისათვის შრომისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოების საკითხებში, რომელსაც გაუძღვება შრომის და ჯანმრთელობის სფეროში ევროკავშირის ექსპერტი ბ-ნი ივან მეიერი.

ტრენინგის მიზანს წარმოადგენდა მონაიწლეებისთვის შემდეგი საკითხების გაცნობა:
• დამსაქმებელთა პასუხისმგებლობების გაგების ხელშეწყობა შრომის უსაფრთხოების
საკითხებთან დაკავშირებით სამუშაო ადგილზე;
• მენეჯერების მოტივირება შრომისა და უსაფრთხეობის საკითხებთან მიმართებაში;
• პრევენციული პრინციპების წარდგენა და OSH საბაზისო მოთხოვნები;
• OSH მართვისა და ზედამხედველობის პრეზენტირება;
• საფრთხეებისა და რისკების შეფასების იდენტიფიცირების უნარის წახალისება სამუშაო ადგილზე;
• თანამშრომელთა ჩართულობის გზების წარდგენა OSH საკითხებში;
• ევროკავშირის რეგულაციების და ევროკავშირის მიდგომების წარდგენა OSH
განხორციელებისას;
• სამუშაო ადგილზე OSH მინიმალური მოთხოვნების პრეზენტირება, სამუშაო
აღჭურვილობა და პერსონალური დაცვის მოწყობილობები/აღჭურვილობები;
• უკუკავშირი მიმდინარე საკანონმდებლო პროცესებთან დაკავშირებით და OSH
გაუმჯობესების გამოწვევები;

ბიზნეს გაერთიანება GEA-ს თხოვნის საფუძველზე პროექტი უზრუნველყოფს სპეციალურ ტრეინინგს დამსაქმებელთათვის - საწარმოს მენეჯერებისათვის შრომის უსაფრთხოების პრინციპებისა და OSH მინიმალური მოთხოვნების შესახებ ახალი ჰარმონიზებული რეგულაციების მიხედვით.

 

Read more...

კორპორატიული ტრენინგი სახანძრო უსაფრთხოების თემაზე

ბიზნეს გაერთიანება GEA-ს ტრენინგ ცენტრში 25 სექტემბერს ჩატარდა კორპორატიული ტრენინგი „რომპეტროლის“ თანამშროლმებითვის თემაზე „სახანძრო უსაფრთხოება და ხანძართან ბრძოლა“.

Read more...

PR სტრატეგიისა და ტაქტიკის დაგეგმვა, რეპუტაციის მართვა

ბიზნეს გაერთიანება GEA-ს ტრენინგ ცენტრის ორგანიზებით 19-20 სექტემბერს გაიმართა ტრენინგი თემაზე „PR სტრატეგიისა და ტაქტიკის დაგეგმვა,

Read more...

ტრენინგი - საბაზისო პროგრამები და HACCP-ის სისტემის სწავლება

17 სექტემბერს ბიზნეს გაერთიანება GEA-ს ტრენინგ ცენტრისა და შპს „მენჯმენტის სისტემების“ ორგანიზებით გაიმართა ტრენინგი თემაზე „საბაზისო პროგრამები

Read more...

ტრენინგი - "რისკების შეფასება სამუშაო ადგილზე"

მიმდინარე წლის 17 სექტემბერს პაშა ბანკის თანამშრომლებმა გაიარეს ტრენინგი თემაზე „რისკების შეფასება სამუშაო ადგილზე“,

Read more...

ბიზნეს სექტორის შეხვედრა გარემოს დაცვის მინისტრთან

16 სექტემბერს საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის (GEA) ორგანიზებით ბიზნეს სექტორი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრს

Read more...

"ბიზნეს სახლის" გახსნა

8 სექტემბერს გაიმართაბიზნეს სახლის" პროექტის პრეზენტაცია და კაფსულის ჩადების ცერემონია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს ბიზნეს გაერთიანება GEA-სპრეზიდენტმა 

Read more...

საქართველოს მეფრინველეთა ასოცოციაცია ჩამოყალიბდა

მიმდინარეწლის 15 ივლისს საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის საკონფერენციო დარბაზში 

საფუძველი ჩაეყარა საქართველოს მეფრინველეთა ასოციაციის ჩამოყალიბებას.მეფრინველეთა 

ასოციაციის ჩამოყალიბების მიზანია დარგის განვითარება. კერძოდ:

Read more...
Subscribe to this RSS feed