Home » სიახლეები » ნამუშევარი საათების აღრიცხვის ფორმა

ნამუშევარი საათების აღრიცხვის ფორმა

ნამუშევარი საათების აღრიცხვა

2022 წლის 8 ნოემბერს ნამუშევარი დროის აღრიცხვის ახალი ფორმა ამოქმედდა.