სიახლეები

Covid-19

ბიზნეს გაერთიანება – საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის ორგანიზებითა და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის

COVID-19-ის კრიზისი და როგორ შეგვიძლია ერთობლივად რეაგირება

საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის ორგანიზებითა და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) მხარდაჭერით გაიმართა

ბიზნეს გაერთიანება –  საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის ორგანიზებითა და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის