employer.ge logo

საქართველოს საბაჟო კოდექსში შესული ცვლილებები და სიახლეები

date2022-10-12

დასრულებული


ტრენინგის მიზანია: დაეხმაროს კომპანიებს გაერკვნენ დღეისათვის მოქმედ საბაჟო პროცედურების ნიუანსებში და მიიღონ პასუხები ყველა იმ საკითზე, რომელიც მათ აინტერესებთ, ან ხშირად ექმნებათ პრობლემები; გაზარდოს კომპანიების თანამშრომელთა ეფექტურობა; აამაღლოს მონაწილეთა კვალიფიკაცია საბაჟო საკითხების ცოდნის თვალსაზრისით; გაუადვილოს კომპანიების საბაჟო წარმომადგენლებს სხვადასხვა გადაწყვეტილების მიღება; მონაწილეები გაეცნონ საბაჟო დეპარტამენტში დანერგილ სიახლეებსა და ინფორმაციის მოპოვების წყაროებს; მიიღონ ის ინფორმაცია, რომელსაც გამოიყენებენ პრაქტიკაში. ტრენინგი განკუთვნილია:

 • კომპანიების საბაჟო წარმომადგენლებისათვის;
 • კომპანიებში საბაჟო საქმიანობის კოორდინატორებთათვის;
 • სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციის შევსების მსურველთათვის;
 • საბაჟო სისტემაში სიახლეების გაცნობის მსურველთათვის და ზოგადად ნებისმიერი პირისთვის, რომელიც გეგმავს ამ სფეროში მოღვაწეობას, ან შეხება აქვს საბაჟო პროცედურებთან.

ტრენერი: გონერი ურიდია - შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო და საბაჟო მეთოდოლოგიის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, უნივერსიტეტ „ალტეს“ პროფესორი. ტრენინგის ჩატარების დრო და ადგილი: 21-22 ოქტომბერი, 10:00სთ-დან 15:00სთ-მდე, საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის საკონფერენციო დარბაზში, (მის: ა. ბელიაშვილის 106, მიონის ბიზნეს ცენტრი სართ. 3)   ტრენინგის თემატიკა: დღე I - საქონლის იმპორტის დროს დღგ-ით დასაბეგრი თანხის განსაზღვრა:

 • ზოგადი პრინციპები;
 • საქონლის ღირებულება საბაჟო მიზნებისათვის;
 • საქონლის იმპორტიდან გამომდინარე, უცხო ქვეყანაში ან/და საქართველოში
 • კუთვნილი გადასახადი, მოსაკრებელი, საფასური ან სხვა გადასახდელი, გარდა დღგ-ისა;
 • საქონლის იმპორტის დროს თანმდევი ხარჯები, როგორებიცაა საკომისიო,
 • შეფუთვის, სატრანსპორტო და სადაზღვევო ხარჯები;
 • საქონლის დანიშნულების ადგილი;
 • გაწეული ხარჯების ასახვა საბაჟო დეკლარაციაში;
 • პრაქტიკული მაგალითები.

დღე II - საქონლის იმპორტის დროს იმპორტის გადასახადისაგან გათავისუფლება:

 • შეღავათის მქონე საქონელი;
 • შეღავათით მოსარგებლე პირები;
 • შეღავათით სარგებლობის პირობები/პროცედურა/ვადები;
 • საქონლის უზრუნველყოფის საგნად გამოყენება და განკარგვა;
 • შესაბამისი დეკლარაციის შედგენა/წარდგენა;
 • საწარმოს რედომიცილება;
 • საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მუხლები, რომლებიც არეგულირებენ იმპორტის დროს დღგ-ით დასაბეგრი ბაზის განსაზღვრას;
 • პრაქტიკული მაგალითები.

ტრენინგის ღირებულება: ასოციაციის წევრი კომპანიებისთვის - 300 ლარი (დღგ-ს გარეშე) ასოციაციის არაწევრი კომპანიებისთვის - 350 ლარი (დღგ-ს გარეშე) დაინტერესების შემთხვევაში გთხოვთ, გაიროთ რეგისტრაცია: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer_W1lJ6NoK5zRyggxOT6SbCgzGQ-xNcBzUMIQ-BErfxjuKw/viewform კითხვების არსებობის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით! ნინი გელაშვილი - 597186644 ელ-ფოსტა: ngelashvili@employer.ge ტრენინგზე რეგისტრაციის ბოლო ვადა 19 ოქტომბერი!

მსგავსი ღონისძიებები

2021-10-21

პრაქტიკული გრძელვადიანი კურსი სამშენებლო სამართალში

დასრულებული

პრაქტიკული გრძელვადიანი კურსი სამშენებლო სამართალში

საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის მხრიდან დაგეგმილია პრაქტიკული გრძელვადიანი კურსი სამშენებლო სამართალში რომლის მიზანია მსენელებმა: შეისწავლ...

2022-02-08

კვლევის ანგარიში - „ხილ-ბოსტნეულის გადამამუშავებელი სექტორის ღირებულებათა ჯაჭვი საქართველოში“

დასრულებული

კვლევის ანგარიში - „ხილ-ბოსტნეულის გადამამუშავებელი სექტორის ღირებულებათა ჯაჭვი საქართველოში“

საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის ორგანიზებითა და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) მხარდაჭერით განხორციელდა კვლევა თემაზე: „ხილ-ბოსტნეულის გა...

2022-02-28

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული სპეციალისტების გამოცდისათვის მოსამზადებული კურსი

დასრულებული

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული სპეციალისტების გამოცდისათვის მოსამზადებული კურსი

კურსის მიზანია: აკრედიტებული პროგრამით (ბრძანება №01-81/ნ) გათვალისწონებული ყველა მოდული შესწავლის გზით, მოამზადოს არსებული შრომის უსაფრთხოების სპეცი...