Full 1
Employer.ge
ეკონომიკას ჭირდება ძლიერი დამსაქმებელთა ასოციაცია
Full 1
Full 1
Employer.ge
ეკონომიკას ჭირდება ძლიერი დამსაქმებელთა ასოციაცია
Full 1
previous arrow
next arrow

უმსხვილესი დამსაქმებელთა ორგანიზაცია საქართველოში

საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია არის ქვეყნის მასშტაბით ყველაზე დიდი ორგანიზაცია, რომელიც წარმოადგენს დამსაქმებელებს (მეწარმეებს) საქართველოში. 2000-ზე მეტი წევრით GEA აერთიანებს ეკონომიკის ყველა სფეროს. საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის მთავარი ვექტორია ბიზნეს წრეების

პრობლემების გადაჭრა ბიზნესის სწორი და ეფექტური არსებობისათვის, რაც ეფუძნება საქართველოს მთავრობასთან და ასევე ყველა მესამე მხარესთან აქტიურ კოორდინაციას. საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია არის საქართველოს მთავრობისა და პროფესიული კავშირების ეკონომიკური და სოციალური პარტნიორი და იგი წარმოდგენილია როგორც მხარე სამმხრივ სოციალურ დიალოგში.

უფასო კონსულტაციები

სერვისები

ასოციაციის პასუხი

Covid19-ზე

11 ივლისს საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციაში გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრა/ტრენინგი გარემოსდაცვით საკითხებზე. ტრენინგის მიზანს წარმოადგენდა ამ სფეროში …

7 ივლისს, საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის წევრ კომპანიებთან შეხვედრა გამართეს   შრომის ინსპექციის სამსახურის მთავარი შრომის ინსპექტორის …

14 ივნისს საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის ორგანიზებით გაიმართა ტრენინგი თემაზე „შრომის უსაფრთხოება HR პროფესიონალებისთვის.“ ვინაიდან, შრომის …

შრომის უსაფრთხოება

საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციამ მრავალწლიანი გამოცდილების საფუძველზე შეიმუშავა შრომისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოების მომსახურების სრული პაკეტი, რომლის მიზანია დაეხმაროს ორგანიზაციებს განავითარონ შრომის უსაფრთხოების სტანდარტები და შესაბამისობაში მოვიდნენ შრომის უსაფრთხოების კანონის მოთხოვნებთან. აღნიშნული პროცესი კი გლობალურ ქვეყნის ეკონომიკის მდგრად განვითარებას უწყობს ხელს.

GEA-ს უპირატესობები

ასოციაციაში გაწევრიანებით საშუალება გექნებათ, მუდმივად გქონდეთ ინფორმაცია ქვეყანაში მიმდინარე საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით, მონაწილეობა მიიღოთ საკანონმდებლო განხილვებში, დაამყაროთ პირდაპირი კომუნიკაცია მთავრობასთან, მიიღოთ უფასო საკონსულტაციო მომსახურებები: შრომის უსაფრთხოების, შრომითი ურთიერთობების, სურსათის უვნებლობის, გარემოს დაცვის, საერთაშორისო სტანდარტების, და სხვა აქტუალური საკითხების შესახებ.

ტრენინგ ცენტრი

საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის ტრენინგ ცენტრი 2014 წლიდან ფუნქციონირებს და წევრ და პარტნიორ კომპანიებს ტრენინგებისა და სემინარების მრავალფეროვან არჩევანს სთავაზობს. ტრენინგ ცენტრი აერთიანებს გამოცდილ და მარალკვალიფიციურ ტრენერებს, რაც სწავლების მაღალ ხარისხსა და აღიარებაზე მეტყველებს. უნდა ავღნიშნოთ რომ ცენტრამ პანდემიის დროს ბენეფიციარ ორგანიზაციებისთვისც საკამოდ მნიშვნელოვანი შეხვედრები ჩაატარა

განათლება

საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია გერმანიის ხელისუფლების მხარდაჭერით ახორციელებს „პროფესიული განათლებისა და სწავლების პროექტს“, რომლის მიზანია შრომის ბაზარზე ადეკვატური ადამინური რესურსის კვალიფიკაციის გაძლიერება. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში შეიქმნა „კადრებზე მოთხოვნის სისტემური საინფორმაციო ბაზა" სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლებისა და საგანამანთლებლო დაწესებულებებში პროფესიების შესწავლის მოდულების შემუშავებით.

დარეგისტრირდით და მიიღეთ უახლესი ინფორმაცია დამსაქმებელთა ასოციაციაზე